Vaša rešitev za podjetje

Zakaj bi se izpostavljali tveganjem in odgovornosti pri izvajanju računovodske funkcije, če jo lahko prepustite nam? Naj računovodske informacije postanejo kompas na vaši poslovni poti.

Zbornica davčnih svetovalcev

Svojo usposobljenost za davčno svetovanje dokazujemo s pridobljenim certifikatom in članstvom v Zbornici davčnih svetovalcev.Katalog računovodskih servisov

Svojo usposobljenost za opravljanje računovodskih storitev dokazujemo s vpisom v Katalog računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov-GZS. Za leto 2014 nam je bilo podeljeno priznanje Naj računovodski servis v kategoriji srednji.

Predstavitev

DAFIN d.o.o., družba za računovodske, revizijske storitve in davčno svetovanje, je bila ustanovljena leta 2004, pri čemer ima ustanoviteljica družbe Trdan Mirjam že več kot 30 letne izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa. Družba deluje na lokaciji Šeškova ulica 14, Ribnica, kjer svojim zaposlenim zagotavlja urejeno delovno okolje.

V družbi je trenutno pet zaposlenih s fakultetno izobrazbo ekonomske smeri, pri čemer se kader permanentno izobražuje s sodelovanjem predvsem na seminarjih, šolah ter konferencah s področja davkov in računovodstva. K doseganju cilja ustrezne strokovne usposobljenosti prispeva tudi vključenost v stanovske zbornice, kot so Zbornica davčnih svetovalcev in Zbornica računovodskih servisov pri GZS, ter vsakoletno obnavljanje članstva v okviru Inštituta za računovodstvo ter Davčno-izobraževalnega inštituta.

Zunanji odraz vseh opisanih procesov na področju izobraževanja so pridobljene licence:

licenca Zbornice računovodskih servisov pri GZS za opravljanje dejavnosti računovodskega servisa, kar dokazujemo z vpisom v katalog računovodskih servisov pod zap.št.56
licenca vodje družbe za davčno svetovanje ZDSS, kar dokazujemo s članstvom v Zbornici davčnih svetovalcev
vodja družbe ima pridobljen naziv Revizor, ki ga je podelil Inštitut za revizijo
Starostna struktura zaposlenih je enakomerno porazdeljena, modrost in izkušenost starejših se dopolnjuje z mladostno energijo in hitrejšo odzivnostjo mlajših.

Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

Družba želi s svojim delovanjem skrbeti za dvigovanje ugleda računovodske stroke s kakovostnim, pravočasnim in odgovornim opravljanjem storitev svojim naročnikom.
Družba si prizadeva s svojo cenovno politiko pošteno nastopati na trgu storitev ter se izogibati družbi nelojalnih konkurentov, ki za minimalno ceno obljubljalo maksimalno storitev.
Naša usmeritev je vedno bila in bo tudi v bodoče, da je prava pogodbena cena tista, ki zadovoljuje in opravičuje pričakovanje obeh, tako izvajalca, kot tudi naročnika storitev.

Vizija

Prizadevati se za čim daljši časovni okvir sodelovanja s perspektivnimi naročniki storitev, vedno znova in znova jih s svojim delovanjem prepričevati, da ostanejo v naši družbi, ter motivirate nove, da se nam pridružijo.
Zagotavljati kakovostne storitev skladno s predpisi in pogodbenimi obveznostmi.
Ustvarjati pogoje za doseganje visoke stopnje lojalnosti in pripadnosti zaposlenih ter razvijati znanja s ciljem zagotavljanja profesionalnega odnosa s svojimi naročniki.

Vrednote

Poslovanje v okviru zakonskih določil in etičnih norm.
Skrb za zaposlene in prizadevanje za izboljšanje njihovega zadovoljstva, tako z vidika ustvarjanja priložnosti za njihov strokovni razvoj, izvajanje politike stimulativnega nagrajevanja, ter ustvarjanje dobrih delovnih pogojev.
Spoštovanje zaupnosti v odnosu z naročnikom.
Družbena odgovornost, ki se odraža v podpiranju interesnih skupin, ki delujejo na humanitarnem, dobrodelnem, kulturnem in športnem področju.
Družini prijazno podjetje