Možne oblike sodelovanja

Razvijamo več oblik sodelovanja, vsakič se prilagodimo potrebam naročnika, od opravljanja računovodske funkcije v celoti, do izvajanja le določenih segmentov (npr.: obračun plač, ali le kot svetovalci naročnikovemu računovodskemu kadru, ali pa prevzamemo le sestavo medletnih ter letnih izkazov in drugih poročil, predvsem z davčnega področja). Storitve lahko izvajamo tudi na sedežu naročnika, bodisi ob uporabi vašega informacijskega sistema, ali ob uporabi našega programa, nameščenega na vašem strežniku, lahko pa tudi dostopamo do našega strežnika.

Zaposleni v družbi DAFIN so usposobljeni tudi za uporabo računovodskih programov VASCO in Datalab PANTHEON, kar omogoča, da se vključijo kot svetovalci naročnikovemu lastnemu računovodskemu oddelku. Izvajajo določene segmente knjiženja, izdelujejo obračune DDV, izkaze, obračun davka od dohodkov pravnih oseb ter ostala poročila.

Družba razvija tudi dodatne oblike sodelovanja z naročniki na področju računovodskega predračunavanja, analiziranja, sodelovanja pri pripravi poslovnih načrtov, pripravi podatkov kot sestavnih delov razpisne dokumentacije.