Pogodbena cena

Na osnovi povpraševanja, kjer so zbrani temeljni podatki za sestavo ponudbe, ter na osnovi informacij pridobljenih na informativnem sestanku, kjer se spoznamo z vašo dejavnostjo, sestavimo ponudbo pogodbene cene. V ponudbi izhajamo iz veljavne računovodske tarife, določene z strani Združenja računovodskih servisov pri GZS, ki jo ustrezno prilagodimo obsegu storitev, dejavnosti, razvitosti sodelovanja z vami, predvsem z vidika stopnje razvitosti e-računovodstva in nivoja delitve del s področja zajemanja podatkov. Ko je pogodbena vrednost usklajena in potrjena z vaše strani, pristopimo k podpisu pogodbe, ter vam izročimo kopijo zavarovalne police za odškodninsko odgovornost ter natančno določimo metode in postopke sodelovanja ter ročnost posameznih opravil.