Predstavitev

Podjetje: DAFIN, družba za računovodske, revizijske storitve in davčno svetovanje d.o.o.
Osnovna dejavnost: 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Naslov: Šeškova ulica 14, 1310 Ribnica, prvo nastropje
Uradne ure: Vsak delovnik od 8. do 15. ure
Direktorica: Mirjam Trdan, univ. dipl. ekonomist, revizorka in davčna svetovalka
Matična številka: 1956531
ID številka za DDV: SI59944676
Osnovni kapital: 12.518 EUR
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, dne 4.6.2004
Število zaposlenih 5
Mirjam 041 761-668
Mob.: 031 761-006
Mob.: 041 761-360
FAX: 01-8369-141