DAFIN – vaš poslovni kompas

Rešitev za vaš poslovni subjekt

Zakaj bi se izpostavljali tveganjem in odgovornosti pri izvajanju računovodske funkcije, če jo lahko prepustite nam? Naj računovodske informacije postanejo KOMPAS na vaši poslovni poti.

Certifikat Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije – ZDSS

Svojo usposobljenost za davčno svetovanje dokazujemo s pridobljenim certifikatom in članstvom v Zbornici davčnih svetovalcev.

Vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov

Svojo usposobljenost za opravljanje računovodskih storitev dokazujemo s vpisom v Katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov. Za leto 2014 nam je bilo podeljeno priznanje Naj računovodski servis v kategoriji srednji.

Vpis v register OPRPS

Družba je vpisana v register, ki ga za računovodsko poklicno skupino vodi Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, ki ga upravlja Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. 

Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

 • Družba želi s svojim delovanjem skrbeti za dvigovanje ugleda računovodske stroke s kakovostnim, pravočasnim in odgovornim opravljanjem storitev svojim naročnikom.
 • Družba si prizadeva s svojo cenovno politiko pošteno nastopati na trgu storitev ter se izogibati družbi nelojalnih konkurentov, ki za minimalno ceno obljubljalo maksimalno storitev.
 • Naša usmeritev je vedno bila in bo tudi v bodoče, da je prava pogodbena cena tista, ki zadovoljuje in opravičuje pričakovanje obeh, tako izvajalca, kot tudi naročnika storitev.

Vizija

 • Prizadevati se za čim daljši časovni okvir sodelovanja s perspektivnimi naročniki storitev, vedno znova in znova jih s svojim delovanjem prepričevati, da ostanejo v naši družbi, ter motivirate nove, da se nam pridružijo.
 • Zagotavljati kakovostne storitve skladno s predpisi in pogodbenimi obveznostmi.
 • Ustvarjati pogoje za doseganje visoke stopnje lojalnosti in pripadnosti zaposlenih ter razvijati znanja s ciljem zagotavljanja profesionalnega odnosa s svojimi naročniki.

Vrednote


 • Poslovanje v okviru zakonskih določil in etičnih norm.
 • Skrb za zaposlene in prizadevanje za izboljšanje njihovega zadovoljstva, tako z vidika ustvarjanja priložnosti za njihov strokovni razvoj, izvajanje politike stimulativnega nagrajevanja, ter ustvarjanje dobrih delovnih pogojev.
 • Spoštovanje zaupnosti v odnosu z naročnikom.
 • Družbena odgovornost, ki se odraža v podpiranju interesnih skupin, ki delujejo na humanitarnem, dobrodelnem, kulturnem in športnem področju.
 • Družini prijazno podjetje.

Sedež poslovanja

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

 • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
 • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 • - Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( zadnja leta aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • - Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( zadnja leta aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • - Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • - Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • - Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

This will close in 0 seconds