Davčno svetovanje

Strateški cilj družbe Dafin je , da se uveljavi kot pisarna za davčno svetovanje, kar pomeni, da nameravamo intenzivirati opravljanje storitev  ostalim družbam in samostojnim podjetnikom, ki si poslovne knjige vodijo sami,  ali imajo zaposlenega lastnega računovodjo. Naročniki si z  pravočasnim in strokovno izvedenim davčnim svetovanjem lahko ustvarite davčni prihranek in optimirate svoje davčne obveznosti. Pomen davčnega svetovanja pa vse bolj povečuje nenehno  uvajanje sprememb na področju davčne zakonodaje, predvsem davka na dodano vrednost, davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine ter prispevkov.

Davčno svetovanje zajema predvsem:

 • obračun davka od dohodka pravnih oseb in davčnih odtegljajev
 • obračun DDV-ja  in drugih prometnih davkov
 • obračun akontacije dohodnine iz naslova prejemkov fizičnih oseb ter drugih vrst davčnih odtegljajev ter davčnih bremen
 • priprava ugovorov na informativni izračun dohodnine
 • izdelava napovedi fizičnih oseb: za odmero davka iz kapitalskih dobičkov ( doseženih pri odsvojitvi nepremičnin, vrednostnih papirjev ter kapitalskih deležev ) ter  za odmero davka iz naslova medletnih dohodkov
 • uveljavljanje davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
 • izdelava dokumentacije za dokazovanje transfernih cen
 • projekcije davčnih obračunov (davčno načrtovanje) ter izbira metod optimiranja davčne osnove na osnovi spoštovanja zakonitosti s področja materialnega in procesnega prava
 • zastopanje v postopkih davčnega nadzora kot pooblaščenec inšpiciranega subjekta
 • sodelovanje v pripravi pripomb na inšpekcijski zapisnik in pripravi pritožbe na drugostopenjski organ (Ministrstvo za finance)
 • svetovanje na področju  izbire najprimernejše pravno-organizacijske oblike  ter na področju statusnega preoblikovanja  obstoječih subjektov, tako z računovodskega, kot tudi davčnega vidika

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

 • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
 • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 • - Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( zadnja leta aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • - Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( zadnja leta aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • - Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • - Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • - Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

This will close in 0 seconds