E-računovodstvo

Uvedba e-računovodstva pa omogoča, da se z odkupom dela informacijskega sistema Galaxy, to je  modula izdanih in prejetih računov, pri samem naročniku zagotovi analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, ki je ažurna, prav tako se vsak dokument obdela samo enkrat. Z izdajo računa si naročnik zagotovi podatek za svojo analitično evidenco kupcev, z vnosom prejetega računa pa se prav tako zagotovi podatek za analitično evidenco dobaviteljev ter izdela e-plačilni nalog z direktnim prenosom v spletno bančno bazo. Naročnik si na ta način pridobi ažurne podatke o stanju odprtih postavk , kar pomeni, da odpadejo ročne evidence.

Naročnik v skladu z dinamiko, ki jo dogovori s svojim računovodjem, izvaja izvoz prejetih, izdanih računov, bančnih izpiskov ter ostalih baz podatkov po e-pošti,  ali pa ta prenos izvaja sam računovodja s pomočjo vzpostavljene povezave med strežnikom naročnika ter strežnikom Dafin. Tako računovodja ne izgublja časa s ponovnim vnosom podatkov iz knjigovodskih listin, temveč se posveti le knjiženju, vodenju davčnih evidenc, pripravi analiz, izdelavi mesečnih bilanc ter nudenju svetovalnih storitev.

V skladu z dogovorom z naročnikom in  IT strokovnjakom pa lahko ustvarimo pogoje za izvoz računovodskih baz podatkov iz naročnikovega obstoječega programa v našo bazo GK-klient.

Povezava obeh strežnikov naročniku omogoča, da on-line 24 ur dnevno lahko dostopa do računovodskih podatkov. Razvitost e-računovodstva je tako povsem odvisna od informacijske podpore in tehnične opremljenosti samega naročnika. Naš cilj pa je vzpostaviti  čim višjo  stopnjo brezpapirnega poslovanja, tako da naročnike vzpodbujamo tudi za e-arhiviranje svojih dokumentov, v zadnjem času pa za pristop k projektu e-računi.  Razvijanje tega nivoja delovanja nam omogoča tudi sodelovanje z družbo Vibor d.o.o. iz Ljubljane, ki nastopa na trgu kot pomemben ponudnik računalniških rešitev s področja brezpapirnega poslovanja in e-arhiviranja.

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

  • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
  • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
  • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
  • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
  • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
  • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

 

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 


This will close in 0 seconds