Klasični pristop

Družba je usposobljena za opravljanje računovodskih storitev za gospodarske subjekte, ki delujejo bodisi kot proizvodne, trgovske ali storitvene družbe. Med obstoječimi poslovnimi partnerji so tudi družbe, katerih ustanovitelji so tuje pravne ali fizične osebe, tako da se  izdelujejo računovodski izkazi , bodisi v angleškem ali nemškem jeziku.  V naš krog poslovnih partnerjev poleg samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb sodijo tudi javni in zasebni zavodi, proračunski uporabniki, zbornice ter društva.

Med našimi naročniki so tudi srednje  družbe, za katere v skladu z ZGD-jem izdelamo letno poročilo, ki je predmet revidiranja, ter sodelujemo v revizijskem postopku.

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

 • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
 • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 • - Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( zadnja leta aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • - Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( zadnja leta aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • - Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • - Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • - Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

This will close in 0 seconds