Možne oblike sodelovanja

Razvijamo več oblik sodelovanja, vsakič se prilagodimo potrebam naročnika, od opravljanja računovodske funkcije v celoti, do izvajanja le določenih segmentov (npr.: obračun plač, ali le kot svetovalci naročnikovemu računovodskemu kadru, ali pa prevzamemo le sestavo medletnih ter letnih izkazov in drugih poročil, predvsem z davčnega področja). Storitve lahko izvajamo tudi na sedežu naročnika, bodisi ob uporabi vašega informacijskega sistema, ali ob uporabi našega programa, nameščenega na vašem strežniku, lahko pa tudi dostopamo do našega strežnika.

Zaposleni v družbi DAFIN so usposobljeni tudi za uporabo računovodskih programov VASCO in Datalab PANTHEON, kar omogoča, da se vključijo kot svetovalci naročnikovemu lastnemu računovodskemu oddelku. Izvajajo določene segmente knjiženja, izdelujejo obračune DDV, izkaze, obračun davka od dohodkov pravnih oseb ter ostala poročila.

Družba razvija tudi dodatne oblike sodelovanja z naročniki na področju računovodskega predračunavanja, analiziranja, sodelovanja pri pripravi poslovnih načrtov, pripravi podatkov kot sestavnih delov razpisne dokumentacije.

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

 

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 


This will close in 0 seconds

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

  • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
  • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
  • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
  • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
  • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
  • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.