O podjetju

DAFIN d.o.o., družba za računovodske in davčno svetovanje, je bila ustanovljena leta 2004, pri čemer ima ustanoviteljica družbe Trdan Mirjam že več kot 30 letne izkušnje na področju vodenja računovodskega servisa. Družba deluje na lokaciji Šeškova ulica 14, Ribnica, kjer svojim zaposlenim zagotavlja urejeno delovno okolje.

V družbi je trenutno šest zaposlenih z pridobljeno višje ali visokošolsko  izobrazbo ekonomske smeri, pri čemer se kader permanentno izobražuje s sodelovanjem predvsem na seminarjih, šolah ter konferencah s področja davkov in računovodstva. K doseganju cilja ustrezne strokovne usposobljenosti prispeva tudi vključenost v stanovske zbornice, kot so Zbornica davčnih svetovalcev, Zbornica računovodskih servisov pri GZS in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija.

Zunanji odraz vseh opisanih procesov na področju izobraževanja so pridobljene certifikati:

 • Certifikat Zbornice računovodskih servisov pri GZS za opravljanje dejavnosti računovodskega servisa, ki ga je pridobila Prelesnik Mija.
 • Certifikat za davčno svetovanje DSZS, ki ga je leta 2024 pridobila Prelesnik Mija
 • Certifikat  za davčno svetovanje ZDSS, ki ga je leta 2007 pridobila vodja družbe Trdan Mirjam
 • Certifikat-Revizor, ki ga je podelil Inštitut za revizijo vodji družbe Trdan Mirjam.

Vpisani pa smo tudi v evidenco izvajalcev za prenos lasništva-SPIRIT za pridobitev vavčerja

Starostna struktura zaposlenih je enakomerno porazdeljena, modrost in izkušenost starejših se dopolnjuje z mladostno energijo in hitrejšo odzivnostjo mlajših.

Dodana vrednost sodelovanja z nami je:
➡️ strokovno izvajanje računovodskih storitev, kar dokazujejo naše dolgoletne zadovoljne stranke in vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov.
➡️več možnih oblik sodelovanja glede na vaše potrebe – celovita računovodska funkcija ali le določen segment; npr.obračun plač ali pa le svetovanje vašemu računovodstvu
➡️ dogovorjene pogodbene cene, ki so odraz strokovno in odgovorno izvedenih storitev;
➡️ strokovno davčno svetovanje, kar dokazuje tudi certifikat Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in vpis v evidenco za pridobitev vavčerja za prenos lastništva pri družbi Spirit; zastopamo vas v davčnih nadzorih, pripravimo pripombe na zapisnik ali pritožbo na ministrstvo za finance
➡️ e-računovodstvo za brezpapirno vodenje računovodstva, kjerkoli se nahajate
➡️ priprava letnega poročila za revizorja ali le letnega poročila za Ajpes ter DDPO
➡️ In kot se zavezujemo že z našim sloganom: Naj računovodske informacije postanejo KOMPAS na vaši poslovni poti✅.

Mirjam Trdan

Direktorica

Poslanstvo, vizija, vrednote

Poslanstvo

 • Družba želi s svojim delovanjem skrbeti za dvigovanje ugleda računovodske stroke s kakovostnim, pravočasnim in odgovornim opravljanjem storitev svojim naročnikom.
 • Družba si prizadeva s svojo cenovno politiko pošteno nastopati na trgu storitev ter se izogibati družbi nelojalnih konkurentov, ki za minimalno ceno obljubljalo maksimalno storitev.
 • Naša usmeritev je vedno bila in bo tudi v bodoče, da je prava pogodbena cena tista, ki zadovoljuje in opravičuje pričakovanje obeh, tako izvajalca, kot tudi naročnika storitev.

Vizija

 • Prizadevati se za čim daljši časovni okvir sodelovanja s perspektivnimi naročniki storitev, vedno znova in znova jih s svojim delovanjem prepričevati, da ostanejo v naši družbi, ter motivirate nove, da se nam pridružijo.
 • Zagotavljati kakovostne storitve skladno s predpisi in pogodbenimi obveznostmi.
 • Ustvarjati pogoje za doseganje visoke stopnje lojalnosti in pripadnosti zaposlenih ter razvijati znanja s ciljem zagotavljanja profesionalnega odnosa s svojimi naročniki.

Vrednote


 • Poslovanje v okviru zakonskih določil in etičnih norm.
 • Skrb za zaposlene in prizadevanje za izboljšanje njihovega zadovoljstva, tako z vidika ustvarjanja priložnosti za njihov strokovni razvoj, izvajanje politike stimulativnega nagrajevanja, ter ustvarjanje dobrih delovnih pogojev.
 • Spoštovanje zaupnosti v odnosu z naročnikom.
 • Družbena odgovornost, ki se odraža v podpiranju interesnih skupin, ki delujejo na humanitarnem, dobrodelnem, kulturnem in športnem področju.
 • Družini prijazno podjetje.

 

Nagrada naj računovodski servis 2014

V kategoriji SREDNJI je komisija priznanje Naj računovodski servis 2014
podelila podjetju DAFIN d.o.o. iz Ribnice.

Na fotografiji so od leve proti desni Simona Lovšin, Martina Prijatelj, Mija Prelesnik, Romana Arko Mali

Priznanje je prevzela Mija Prelesnik – oktober 2014

DAFIN, družba za računovodske, revizijske storitve in davčno svetovanje, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2004, direktorica Mirjam Trdan pa ima že več kot 20 let izkušenj na področju vodenja računovodskega servisa.

najRS_14_znacka_srednjiVizija podjetja je postati vodilen in najbolj prepoznaven računovodski in svetovalni partner strankam v JV regiji in širše. Vizijo uresničujejo z dvigovanjem ugleda računovodske stroke, to pa jim uspeva s kakovostnim, pravočasnim in odgovornim opravljanjem računovodskih in svetovalnih storitev. Odlikuje jih širok spekter storitev, ki lahko zadovolji tudi najzahtevnejše stranke, visoka strokovnost in profesionalen ter spoštljiv odnos do vseh strank.

Direktorica se je odločila za neformalen način vodenja podjetja, ki se je izkazal kot zelo učinkovit, saj so zaposleni izjemno zadovoljni, podjetje pa finančno zelo uspešno, z nadpovprečno dodano vrednostjo na zaposlenega.
Z osebnim odnosom zaposleni ustvarjajo pogoje za visoko lojalnost strank, fluktuacija strank je izjemno nizka. Stranke vzpodbujajo v uporabo brezpapirnega poslovanja in e-arhiviranja. Vpeljane imajo notranje kontrole procesov. Skrb za varnost osebnih podatkov ter varnostno kopiranje podatkov na oddaljeno lokacijo je njihov standard poslovanja.

Ena od Dafinovih najpomembnejših vrednot je izjemna skrb za zaposlene, ki se kaže v možnostih strokovnega razvoja, v politiki stimulativnega nagrajevanja ter v ustvarjanju dobrih delovnih pogojev. Izobrazbena struktura zaposlenih je v primerjavi z dejavnostjo nadpovprečna, saj imajo vsi zaposleni fakultetno izobrazbo, direktorica pa je svojo izobrazbo nadgradila še s tremi pridobljenimi licencami na računovodskem in davčnem področju.

Dafin je družini prijazno podjetje s fleksibilnim delovnim časom, v zadnjem letu pa se posvečajo tudi ukrepom za promocijo zdravja na delovnem mestu, eden pomembnejših je zagotavljanje sproščenega in ustvarjalnega vzdušja v kolektivu. Razvijajo tudi družbeno odgovornost v lokalnem okolju, predvsem s podporo interesnih skupin, ki delujejo na dobrodelnem, kulturnem in športnem področju.

Priznanje se podeli direktorici DAFIN d.o.o., Mirjam Trdan. (zaradi njene odsotnosti je priznanje prevzela Mija Prelesnik)

Mediji o nas

Podjetje: DAFIN, družba za računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o.
Osnovna dejavnost: 69.200
Naslov: Šeškova ulica 14, 1310 Ribnica, prvo nastropje
Uradne ure: Vsak delovnik od 8. do 15. ure
Direktorica: Mirjam Trdan, univ. dipl. ekonomist
Matična številka: 1956531
ID številka za DDV: SI59944676
Osnovni kapital: 12.518 EUR
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, dne 4.6.2004
Število zaposlenih 5

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

 

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 


This will close in 0 seconds

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

 • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
 • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.