Računovodska tarifa

 

1.1. Manj zahtevno knjiženje – nezavezanci za DDV ura 45 €
Ročni vnos prejetih računov in plačil dokument 3,00 €
Ročni vnos izdanih računov in plačil dokument 3,00 €
Vnos drugih knjigovodskih listin dokument 2,50 €
1.2. Zahtevno knjiženje – zavezanci za DDV ura 55 €
Ročni vnos prejetih računov
– domači računi dokument 4,00 €
– tuji računi dokument 5,00 €
Ročni vnos izdanih računov dokument 4,00 €
Vknjižba v glavno knjigo (vrstica)-ročna vknjižba 0,90 €
Elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil ura 55,00 €
1.3. Zelo zahtevno knjiženje – zavezanci za DDV ura 65 €
Vknjižba v glavno knjigo (vrstica)-ročna vknjižba 1,00 €
Elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil ura 65,00 €
1.4. Obračunavanje DDV in ostala povezana opravila ura 65 €
Prijava/odjava zavezanca v register DDV ura 65,00 €
Obračun DDV
– manj zahteven obračun 40,00 €
– zahteven obračun 60,00 €
– zelo zahteven obračun 80,00 €
Rekapitulacijsko poročilo ura 65,00 €
Ostala opravila povezana z DDV ura 65,00 €
(popravki obračunov, popravki odbitka DDV, samoprijava..)
1.5. Register osnovnih sredstev ura 65 €
Vnos na podlagi zapisnika zapisnik 6,50 €
Obračun amortizacije obračun 65,00 €
Obračun DDV pri odtujitvi OS ura 65,00 €
Izpisi za potrebe inventurnih komisij list 1,25 €
1.6. Plačilni promet ura 65 €
1.7. Ostala knjigovodska opravila ura 65 €
Vodenje analitičnih evidenc ura 65,00 €
Usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem ura 65,00 €
(IOP, opomini..)
Obračun obresti, amortizacijski načrti… ura 65,00 €
Fakturiranje ura 65,00 €
1.8. Ostala administrativna opravila ura 45 €
Urejanje dokumentacije
Priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo
Opominjanje za nedostavljeno dokumentacijo

 

2. RAČUNOVODSKO NAČRTOVANJE IN SVETOVANJE

2.1. Računovodsko svetovanje ura 65 – 130 €
Računovodsko svetovanje
– manj zahtevno ura 65,00 €
– zahtevno ura 100,00 €
– zelo zahtevno ura 130,00 €
Priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu ura 100,00 €
Priprava dokumentacije za revizijski pregled, davčno inšpekcijo in podobno ura 65,00 €
Priprava podlag za izdelavo revizijskega poročila in sodelovanje pri rev. pregledu, davčni inšpekciji in drugih postopkih ura 100,00 €
Svetovanje pri organizaciji računovodenja ura 130,00 €
2.2. Računovodsko načrtovanje ura 65 – 100 €
zahtevno ura 65,00 €
zelo zahtevno ura 100,00 €

 

3. RAČUNOVODSKO IN DRUGO POROČANJE

3.1. Zunanje poročanje ura 65 – 130 €
Letno poročilo za samostojne podjetnike
– manj zahtevne poročilo 150,00 €
– zahtevne poročilo 300,00 €
– zelo zahtevne ura 100,00 €
Letno poročilo za gospodarske družbe, ki niso zavezane k reviziji, ter za društva, zavode, ustanove itd.
– manj zahtevne poročilo 300,00 €
– zahtevne poročilo 600,00 €
– zelo zahtevne ura 100,00 €
Letno poročilo za gospodarske družbe, ki so zavezane k reviziji ura 130,00 €
Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike
– manj zahtevne obračun 50,00 €
– zahtevne obračun 150,00 €
– zelo zahtevne ura 100,00 €
Obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za druge zasebnike (odvetniki, zdravniki,lekarne itd.)
– manj zahtevne obračun 150,00 €
– zahtevne obračun 300,00 €
– zelo zahtevne ura 100,00 €
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
– manj zahtevne poročilo 100,00 €
– zahtevne poročilo 300,00 €
– zelo zahtevne ura 130,00 €
Poročanje Banki Slovenije ura 65,00 €
Poročanje Statističnemu uradu RS ura 65,00 €
3.2. Notranje poročanje ura 65 – 130 €
Izvedena poročila iz bruto bilance ura 65,00 €
Zahtevnejša poročila ura 100,00 €
Zelo zahtevna poročila (konsolidacije, poročanje po MSRP ali US GAAP) ura 130,00 €
Vnos poročil v specifične informacijske sisteme za poročanje upravi ura 130,00 €

 

4. OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH IZPLAČIL FIZIČNIM OSEBAM

4.1. Obračun plač ura 45 – 65 €
Priprava podatkov za obračun plače ura 45,00 €
Obračun plač ura 65,00 €
Obračun plač – tabela
št. zap cena skupaj
1 26,70 € 26,70 €
2 23,80 € 47,60 €
3 22,25 € 66,75 €
4 21,21 € 84,85 €
5 20,44 € 102,20 €
6 19,83 € 118,98 €
7 19,33 € 135,31 €
8 18,91 € 151,25 €
9 18,54 € 166,86 €
10 18,22 € 182,18 €
11 17,93 € 197,26 €
12 17,68 € 212,10 €
13 17,44 € 226,75 €
14 17,23 € 241,20 €
15 17,03 € 255,49 €
16 16,85 € 269,62 €
17 16,68 € 283,60 €
18 16,52 € 297,45 €
19 16,38 € 311,17 €
20 16,24 € 324,77 €
21 16,11 € 338,25 €
22 15,98 € 351,63 €
23 15,87 € 364,92 €
24 15,75 € 378,10 €
25 15,65 € 391,19 €
26 15,55 € 404,20 €
27 15,45 € 417,13 €
28 15,36 € 429,97 €
29 15,27 € 442,74 €
30 15,18 € 455,44 €
31 15,10 € 468,07 €
32 15,02 € 480,62 €
33 14,94 € 493,12 €
34 14,87 € 505,55 €
35 14,80 € 517,92 €
36 14,73 € 530,23 €
37 14,66 € 542,49 €
38 14,60 € 554,69 €
39 14,53 € 566,84 €
40 14,47 € 578,93 €
41 14,41 € 590,98 €
42 14,36 € 602,98 €
43 14,30 € 614,93 €
44 14,25 € 626,83 €
45 14,19 € 638,69 €
46 14,14 € 650,51 €
47 14,09 € 662,28 €
48 14,04 € 674,01 €
49 13,99 € 685,70 €
50 13,95 € 697,35 €
51-XY 13,90 € 708,96 €
Obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve obračun/ 19,50 €
zaposlenec
Obračun regresa 70% obračuna plač
Mesečni obračun prispevkov za zasebnika obračun 26,70 €
Obračun drugih izplačil fizičnim osebam (plačilo po avtorski ali podjemni pogodbi, izplačilo najemnine, izplačilo nagrade vajencem …) obračun 19,50 €
Obračun prispevka za vplačila v sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov obračun 16,50 €
4.2. Poročanje o obračunanih in izplačanih plačah ter druga poročila v zvezi z izplačili fizičnim osebam ura 65 €
Prijava podatkov ZPIZ – obr. M4 – M8 postavka 13,00 €
Poročilo DURS o prejemkih in vrstah izplačil fizičnim osebam postavka 13,00 €
Poročilo o vplačilih za prostovoljno dodatno pokojninsko zav. poročilo 16,50 €
Poročanje Statističnemu uradu RS – gibanje plač zaposlencev (ZAP-STRU/L, ZAP-SP/4L) ura 65,00 €
Poročilo prejemnikom izplačil za kontrolo napovedi za odmero dohodnine, potrdilo o plačanih prispevkih za leto (iz M4) poročilo/ 2,50 €
prejemnik
4.3. Ostala opravila ura 45 €
Izdaja potrdila o višini plače potrdilo 16,50 €
Poročilo ER 28 (prenehanje delovnega razmerja) poročilo 35,00 €
Mesečni zahtevek v zvezi z invalidi nad kvoto (nagrada, prispevek) zahtevek 16,50 €
Vloga za refundacijo boleznin nad 30 dni, nege, vojaške vaje … vloga 35,00 €
Prijava delavca v zavarovanje PD-1, M1/M2, MDČ prijava 35,00 €
Tiskanje plačilnih list, virmanov … paket 5% obračuna plač
Letna obvestila zaposlencem za letni dopust poročilo/ 4,50 €
prejemnik

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist

Družbeno aktivna:

 • Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( od leta 2014 aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( od leta 2018 aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • Trenutno članica UO Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.
 • Ljubiteljica narave in gibanja, kar se prepričate na spletni strani www.hikr.si.
 • Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn, tako , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

 

Računovodja, davčna svetovalka, revizorka

 

Izobrazba: univ.dipl.ekonomist
Družbeno aktivna:

 

 • - Od leta 1999 članica Lions kluba Ribnica ( zadnja leta aktivno vključena v organiziranje dobrodelnih dogodkov, kot so pohodi, koncerti…).
 • - Od leta 2007 članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije ( zadnja leta aktivna na področju organiziranja kongresov, okroglih miz, internih izobraževanj).
 • - Od leta 2019 ustanoviteljica društva Hodim in kolesarim Ribnica, aktivna pri označevanju kolesarskih poti: Ribniška krožna pot, Slemenska krožna pot, vodenju pohodov in kolesarskih prireditev.
 • - Predsednica Območne obrtno-podjetniške  zbornice Ribnica ( nastop mandata dec.2022)
 • - Članica Upravnega odbora Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije 
 • - Aktivna na družbenem omrežju na osebnem profilu linkedIn , kot tudi na ZDSS-Zbornica davčnih svetovalcev.

This will close in 0 seconds